ผลการปฏิบัติงาน ของ ทภ.3
ประจำวันที่ 7 พ.ย.60
 
ประจำวันที่ 1 พ.ย.60
   
 
ประจำวันที่ 26 ต.ค.60   พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของ จว.พ.ล.
 
 
ประจำวันที่ 26 ต.ค.60  
 
 
ประจำวันที่ 25 ต.ค.60
 
 
ประจำวันที่ 24 ต.ค.60
 
 
ประจำวันที่ 20 ต.ค.60
   
 
ประจำวันที่ 19 ต.ค.60
 
ประจำวันที่ 18 ต.ค.60
 
ประจำวันที่ 17 ต.ค.60
 
ประจำวันที่ 16 ต.ค.60
   
 
ประจำวันที่ 3 ต.ค.60
 
 
ประจำวันที่ 29 ก.ย.60
   
 
ประจำวันที่ 27 ก.ย.60
   
 
ประจำวันที่ 26 ก.ย.60
ประจำวันที่ 22 ก.ย.60
   
ประจำวันที่ 21 ก.ย.60
ประจำวันที่ 20 ก.ย.60
ประจำวันที่ 19 ก.ย.60