<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-01-27 13:59:47 ชม:( 320 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมกิจกรรม ของร้าน “กาชาดพาโชค” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกิจกรรม
ของร้าน “กาชาดพาโชค” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
รวม ๑๒ วัน ๑๒ คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารายได้ ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-24
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕