<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-02-22 18:30:57 ชม:( 349 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมโครงการสร้างฝายมีชีวิต แห่งแรกของ จว.ส.ท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ
เยี่ยมชมโครงการสร้างฝายมีชีวิต แห่งแรกของ จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-20
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕