<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-04-26 15:06:18 ชม:( 493 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นประธานพิธีเปิดการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยวัด อ.สองแคว จว.น.น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยวัด ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น่าน โดยมี พ.อ.อัศม์พงษ์ นิลพันธุ์ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชในพื้นที่ อ.สองแคว
พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ราษฎร ตำบลชนแดน ให้การต้อนรับและมีชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มาให้บริการตรวจสุขภาพและแจกจ่ายยารักษาโรคให้แก่ประชาชนด้วยในการนี้ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ได้ดำเนินการสร้างฝายร่วมกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมสำหรับการสร้างฝายมีชีวิตครั้งนี้เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ โดยศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่ ๓๒ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และเงินบริจาคจากหน่วยงาน ห้างร้าน ต่างๆ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-29
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕