<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-12-22 12:06:23 ชม:( 436 )ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-11-27
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕