<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2018-02-15 16:28:51 ชม:( 408 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้านแม่บ้านทหารบก และคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของ พร้อมทั้งนำคณะแพทย์จากกรมแพทย์ทหารบกไปตรวจคัดกรองการติดเชื้อไข้มาเลเรีย
ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ห้วงวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-31
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕