<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2018-03-30 15:35:06 ชม:( 618 )ครั้ง
รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ วางพวงมาลา เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” ประจำปี ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คุณศิริพร ชัยยะคำ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทน
ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ วางพวงมาลา เนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” ประจำปี ๒๕๖๑
ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-07
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕