<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2019-02-08 17:12:45 ชม:( 400 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมเยียนกิจกรรมชมรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรง ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.พ.ช., จว.พ.ล., จว.น.ว. และ จว.ต.ก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมเยียนกิจกรรม
ชมรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดตาก
ห้วงวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-07
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕