<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2019-04-18 12:21:44 ชม:( 65 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และสมาชิกแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ และสมาชิกแม่บ้านทหารบก
สาขา กองทัพภาคที่ ๓ จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา พระราชวังจันทน์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อปลุกจิตสำนึก ให้คนไทย มีความรู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ และในปัจจุบัน โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบข่าย
ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งได้สร้างผู้มีจิตอาสาที่เข้มแข็ง เป็นพลังในการช่วยเหลือดูแลสังคมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในวันนี้
นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก
ให้มีความสะอาด ดูสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังจากที่ใช้เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-04-18
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕