พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรีผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓
และ คุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ภริยา เฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จ และร่วมพิธี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-11-02
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000