มทภ.๓/ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีการขอใช้พื้นที่บึงราชนก ณ ห้องคชรัตน์ ๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๓
เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีการขอใช้พื้นที่บึงราชนก ณ ห้องคชรัตน์ ๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-17
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000