รอง มทภ.๓ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จาก จว.ก.พ., จว.น.ว. และ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
จากจังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกองทัพภาคที่ ๓ จะรวบรวมสิ่งของบริจาคไปมอบให้กองทัพบก เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000