รอง มทภ.๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Work Shop) จัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่แต่ละจังหวัด ในเขต ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ( Work Shop)
จัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่แต่ละจังหวัด ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000