มทภ.๓ เป็นประธานเปิดงาน "ปั่น SLOW LIFE ไปตามรอยพระบาท ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดงาน
"ปั่น SLOW LIFE ไปตามรอยพระบาท ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาด" ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000