มทภ.๓ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดท่าขัว จว.ล.ป.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดท่าขัว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000