มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันกองทัพไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000