รอง มทภ.๓ ร่วมเปิดงานเปิดวังย้อนอดีต นาฏสังคีต ประโคมหล้า เทิดราชาพระนเรศวร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมเปิดงานเปิดวังย้อนอดีต นาฏสังคีต ประโคมหล้า
เทิดราชาพระนเรศวร โดยกองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ พระราชวังจันทน์ ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000