รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดวิหารทอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายแด่ดวงพระวิญญาณ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดวิหารทอง และเยี่ยมชมร้านค้าในงานเปิดวังย้อนอดีต นาฏสังคีต ประโคมหล้า เทิดราชาพระนเรศวร
ณ พระราชวังจันทน์ ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000