มทภ.๓/ผอ.ปกป.ภาค เป็นประธานเปิดกิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่า KICK OFF ประจำปี ๖๐ ณ สนามกีฬา พล.ร.๗ จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ ผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค
เป็นประธานเปิดกิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่า KICK OFF ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและความพร้อมของหน่วยงานในการป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000