มทภ.๓ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและสวดมนต์ถวายแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและสวดมนต์
ถวายแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และชมการแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในงานเปิดวังย้อนอดีต นาฏสังคีต ประโคมหล้า เทิดราชาพระนเรศวร
ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ พระราชวังจันทน์ ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-02
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000