มทภ.๓/ผบ.ศบภ.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วาระจังหวัดด้าน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วาระจังหวัดด้าน "การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐"
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-02
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000