รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธี “วันทหารผ่านศึก” ประจำปี ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธี “วันทหารผ่านศึก” ประจำปี ๒๕๖๐
โดยเป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรไทย, พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ ลานบันเทิงทัพ และพิธีบำเพ็ญกุศล
ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000