รอง มทภ.๓ และ ภริยา พร้อมกำลังพล นขต.ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.พ.ล. ร่วมกิจกรรม “ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว” ณ บริเวณศาลากลาง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ และ คุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ภริยา พร้อมกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว” ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000