มทภ.๓ เป็นประธานเปิดศูนย์หัวใจ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๑ ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000