มทภ.๓ เป็นประธานและการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานประจำเดือน ก.พ.๖๐ ต่อ นขต.ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานและการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ พร้อมมอบใบประกาศฯ ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000