มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายและมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับ ชป.นทท.ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายและมอบใบประกาศนียบัตร
ให้กับชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด ของ กองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000