มทภ.๓ เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก ทภ.๓ ณ ศาลารวมพลัง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก
เพื่อใช้สำหรับแสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ณ ศาลารวมพลัง ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี และคุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000