รอง มทภ.๓ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ป.พัน.๑๐๔ ครบรอบปีที่ ๓๙ ณ บก.ป.พัน.๑๐๔
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ ครบรอบปีที่ ๓๙ ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็นประธานในพิธี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000