รอง มทภ.๓ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พลทหาร และครอบครัว เข้าร่วมประกอบพิธีฯ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามไว้

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000