รอง มทภ.๓ พร้อมด้วย ภริยา เป็นประธานในพิธีปิดทององค์พระ และการบรรจุหัวใจไว้ภายในองค์พระ ณ วัดคุ้งวารี ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ พร้อมด้วย พันโทหญิงพัชวี สวัสพีรชัย ภริยา เป็นประธานในพิธี
ปิดทององค์พระ และการบรรจุหัวใจไว้ภายในองค์พระ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับองค์พระ ณ วัดคุ้งวารี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000