รอง เสธ.ทภ.๓/รอง ลธ.รมน.ภาค ๓ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.), มอบเกียรติบัตร และ พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓/รองเลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.), มอบเกียรติบัตร และ พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-16
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000