รอง มทภ.๓ ร่วมงานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ ประจำปี ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมงานวันรำลึกวีรกรรมผู้เสียสละเขาค้อ
ณ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000