มทภ.๓ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารน้ำลุ่มน้ำยม - น่าน ในพื้นที่ จว.อ.ต. , จว.ส.ท., จว.พ.ล. และ จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารน้ำลุ่มน้ำยม - น่าน ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ , จังหวัดสุโขทัย , จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร เพื่อการปฏิบัติโครงการบางระกำโมเดล ๖๐
ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000