มทภ.๓/ผอ.ศอ.ปกป.ภาค เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องประชุมทองจัตุ กกล.ผาเมือง จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันระดับภาค เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ห้องประชุมทองจัตุ กองกำลังผาเมือง อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและรับทราบสถานการณ์, แผนการรณรงค์, การเตรียมรับสถานการณ์การเกิดไฟป่า
และมาตรการใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-27
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000