มทภ.๓/ผอ.รมน.ภาค ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.ชน. และคณะทำงาน ศอ.ปส.ชน. ประจำปี ๒๕๖๐ จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และคณะทำงาน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-27
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000