มทภ.๓ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-01
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000