มทภ.๓ เข้าร่วมชมการสาธิตการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๖๐ ณ คลังน้ำมันดิบบึงพระ ต.บึงพระ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เข้าร่วมชมการสาธิตการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประจำปี ๒๕๖๐ ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด ณ คลังน้ำมันดิบบึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสมมติสถานการณ์
มีน้ำมันดิบรั่วไหลขณะดำเนินการถ่ายน้ำมันดิบจากรถบรรทุกไปยังถังเก็บ ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงาน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000