มทภ.๓ เป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวนักวิ่ง หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ – ศิริราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (แยกเรือนแพ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยตัวนักวิ่ง หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ – ศิริราช ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (แยกเรือนแพ) อำเภิอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000