รอง นรม. และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ โดยมี มทภ.๓ ให้การต้อนรับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ รวมทั้งตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการของจังหวัดพิษณุโลก
ในหน่วยทหาร ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-17
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000