รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและเสริมสร้างความเข้าใจ การตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ากองประจำการให้กับคณะกรรมการตรวจเลือกฯ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ., สัสดีจังหวัด, สด.มทบ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน้าที่
ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ร่วมชี้แจงการปฏิบัติฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-17
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000