รอง มทภ.๓ เป็นประธานการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทร์ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ พื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000