รอง เสธ.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๙ ของนักศึกษา กศน. ในพื้นที่ อ.เมือง จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนักศึกษา กศน. ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ณ สนามสอบ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-20
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000