มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับ นายเทิน ยศปัญญา ณ บ้านเลขที่ ๒๑๒ หมู่ ๑๓ บ.โนนมะเกลือ ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับ นายเทิน ยศปัญญา
บิดาของ นางจันทร ยศปัญญา ซึ่งมีอาการป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ณ บ้านเลขที่ ๒๑๒ หมู่ ๑๓ บ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง มทภ.๓ ได้สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน โดยมอบหมายให้กองพลพัฒนาที่ ๓
จัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่าง เข้าดำเนินการซ่อมแซม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นมา

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000