มทภ.๓ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนส่วนกลางและสื่อมวลชนท้องถิ่น
เรื่อง ปัญหาหมอกควัน แหล่งน้ำ กรณีตรวจค้นบ้านผู้มีอิทธิพลจังหวัดอุทัยธานี และกรณีเหตุวิสามัญ นายชัยภูมิ ป่าแส
ณ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000