รอง มทภ.๓ เป็นประธานการจัดอบรมความรู้ให้กับกำลังพล นขต.ทภ.๓ ถึงระดับกองพัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการจัดอบรมความรู้ให้กับกำลังพลหน่วยขึ้นตรง
กองทัพภาคที่ ๓ ถึงระดับกองพัน ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000