รอง มทภ.๓ เป็นผู้แทน มทภ.๓ เป็นประธานในการสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ณ ดงสมอ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในการสร้างรูปเหมือน
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ณ ดงสมอ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-28
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000