มทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการ Open House สงคมศาสตร์วิชาการ และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการ Open House สงคมศาสตร์วิชาการ และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะแก้ว)
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000