มทภ.๓/ผบ.ศบภ.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี ๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี ๒๕๖๐ และปล่อยขบวนรถ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล
และทุรกันดาร ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และในเวลา ๑๔.๐๐ น. พลตรี ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓ ได้เดินทางไปแจกจ่ายน้ำชุมชนที่ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000