รอง มทภ.๓ และคณะ สังเกตการณ์การตรวจเลือกฯ ประจำปี ๖๐ ณ ศาลาการเปรียญวัดคูหาสุวรรณ อ.เมือง จว.ส.ท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ พลตรี สมพงษ์ แจ้งจำรัส รองแม่ทัพภาคที่ ๓ และคณะ สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญวัดคูหาสุวรรณ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000