รอง มทภ.๓ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสายใจไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ด้วย ชมรมสายใจไทยจังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดพิจิตร จัดงานวันสายใจไทยขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓
ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-04-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000